Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia przysięgłe

27 października 2010 roku uzyskałam prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka włoskiego. W tym celu musiałam zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe, czyli tak naprawdę tłumaczenie poświadczone, wykonane przeze mnie opatrzone jest formułą poświadczającą i pieczęcią tłumacza przysięgłego. Składam też swój podpis, który potwierdza wiarygodność dokumentu.

Należy podkreślić, że to ja ponoszę odpowiedzialność za ewentualne błędy i nieprawidłowe wykonanie tłumaczenia. Mam też obowiązek umieszczenia na tłumaczeniu informacji o tym, czy dokumentem źródłowym był oryginał, czy jego kopia.

Nasze urzędy zwykle wymagają dokumentów w języku polskim. Dlatego wszelkie obcojęzyczne akty notarialne, akty stanu cywilnego, certyfikaty, pełnomocnictwa, wyroki sądowe itp. wymagają polskiej wersji językowej sporządzonej przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia techniczne

Teksty techniczne to jedne z najbardziej wymagających tłumaczeń. Należy nie tylko świetnie znać język, ale też dobrze rozumieć dziedzinę, której tłumaczenie dotyczy. Podobnie jak w tekstach prawniczych, każdy szczegół ma tutaj znaczenie. Dlatego firmy starannie selekcjonują takich ekspertów, a współpraca ma najczęściej charakter długoterminowy.

Ponadto w tłumaczeniach technicznych ceniona jest konkretna specjalizacja i praktyczne doświadczenie. W moim przypadku to przemysł kolejowy, drogowy i transport.

Tłumaczenia prawnicze

W tłumaczeniach prawniczych niezwykle ważna jest precyzja przekładu oraz znajomość terminologii z różnych systemów prawnych. Należy zwrócić uwagę na możliwe interpretacje tłumaczonych pojęć i ich niuanse znaczeniowe.

Dlatego warto podkreślić, że pierwsze doświadczenia w zawodzie tłumacza zdobywałam w kancelarii mojego taty, radcy prawnego Romana Comi. Wśród członków najbliższej rodziny mam nie tylko radców prawnych, ale także doktorantów z prawa. W kwestii terminologii prawniczej mogę więc łatwo skonsultować się z fachowcami.

Ponadto jestem absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego w języku włoskim. Odbyłam je w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Ukończyłam także Szkołę Prawa Włoskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Wydziale Prawa w Katanii, na Sycylii.

Sprawdź koszt tłumaczenia z włoskiego na polski

Bierzesz udział w przetargu z udziałem włoskiego partnera konsorcjum? Potrzebujesz rzetelnego tłumaczenia dokumentacji technicznej lub umowy? A może włoskie dokumenty samochodowe, akt małżeństwa, paszport czy pełnomocnictwo wymagają przekładu na język polski?

ZAMÓW WYCENĘ